نمایشگاه دکوراسیون منزل و جهیزیه عروس

15 الی 19 بهمن ماه 97

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی - بیرجند

نمایشگاه دکوراسیون منزل و جهیزیه عروس در 15 الی 19 بهمن ماه در بیرجند برگزار میگردد

این نمایشگاه در محل سایت دائمی واقع در انتهای خیابان شهید آوینی بعد از میدان صدا و سیما جاده علی آباد لوله

که حدود 4000 متر فضای مفید دارد برگزار میشود

تلفن تماس: 2-32454061-056