هفدهمین نمایشگاه ساختمان و راهسازی ، همزمان با نمایشگاه خانه مدرن 97

11 الی 15 تیر

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبیهجدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر

10 الی 14 اردیبهشت 97

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی- بیرجندنمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای

24 الی 28 فروردین ماه 97

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند