نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی و هنرهای سنتی

11 الی 15 آذرماه 97

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجندنمایشگاه توانمندیهای تعاون

زمان: 22 الی 26 بهمن ماه 97

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبینمایشگاه اقوام ایرانی، سنتها، سوغات و هدایا

زمان: 23 الی 27 مهرماه 97

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی - بیرجندنمایشگاه فروش مستقیم کالا (فروش پاییزه)

12 الی 18 شهریور ماه 97

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجندنمایشگاه کودک و نوجوان، سیسمونی، وسایل آموزشی و کمک آموزشی

5 الی 9 شهریور ماه 97

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند