هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
زمان: 22 لغایت 25 مرداد
سایت دائمی نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی - بیرجند
تلفن رزرو غرفه :09144450116