شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

2 الی 6 مرداد96

شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند

شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشیدر تاریخ 2 مرداد ماه برگزار شد

این نمایشگاه در قالب 2 سالن در فضایی به مساحت 1320 متر مربع با حضور شرکتهای ساختمانی

تاسیساتی، در و پنجره، شیرآلات ، هودو سینگ، لوازم برق ساختمان، لوله ، ابزار آلات

و ..... با حضور جناب آقای دکتر مدیح شهردار محترم بیرجندو جناب آقای دلیر دبیر اتاق تعاون

و جناب آقای حسن لشکری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره رسماً افتتاح گردید.

  این نمایشگاه به مدت 5 روز از ساعت 17 الی 22 محصولات خود را به نمایش گذاشت.