هجدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر 

زمان: 12 الی 16 تیرماه 96

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند

 

هجدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر در تاریخ 12 تیرماه در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزارشد

این نمایشگاه که هر ساله با حضور برترین ها در تولید صنعت مبل در بیرجند برگزار میشود

امسال نیزبا شرکت کنندگانی از استانهای تهران خراسان رضوی و جنوبی

در قالب 2 سالن یه مدت 5 روزازساعت 17 الی 22 که محصولات خود را شامل میز ناهارخوری

مبلمان منزل، سرویس خواب لوستر و....را به نمایش گذاشتنبه نحو احسنت برگزار شد.

نمایشگاه مبلمان که با استقبال بسیار خوب از طرف مردم مواجه بود

در روز جمعه ساعت 22 به کار خود پایان داد.