نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا

30 مرداد لغایت 3 شهریور

شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند

سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا 30 مرداد ماه برگزار شد.

این نمایشگاه توسط شرکت تخصصی نمایشگاهی پارسیان در محل شرکت

نمایشگاههای بین المللی بیرجند برگزار و با حضور 48 شرکت از استانهای تهران خراسان رضوی

اصفهان یزد و خراسان جنوبی از تاریخ 30 مرداد الی 3 شهریور پذیرای بازدیدکنندگان

محترم بوده است این نمایشگاه که با استقبال خوب مردمی روبرو بود در ساعت 22 روز جمعه 

به کار خود پایان داد.