پنجمین نمایشگاه هفته تعاون

13 الی 17 شهریورماه96

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

پنجمین نمایشگاه هفته تعاون با همکاری اتاق تعاون و نمایشگاه بین المللی استان برگزار میشود

این نمایشگاه در قالب 2  سالن با حضور شرکتهای تعاونی، مشاغل تحت حمایت صندوق کار آفرینی امید

و بسیج سازندگی وکمیته امداد استان  از تاریخ 13 الی17 به مدت 5 روز از ساعت 17 الی 22 پذیرای

بازدیدکنندگان محترم میباشد.