یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب

17 لغایت 22 مهرماه 96

نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

 یازدهمین نمایشگاه کتاب 17 الی 22 مهرماه سالجاری در محل نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

با حضور ناشرین و فروشندگان کتاب از سراسر کشور توسط سازمان ارشاد اسلامی برگزار شد

این نمایشگاه در قالب 2 سالن در فضایی به مساحت 1350 متر مربع به مدت 6 روز دایر بوده و مورد استقبال

دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم قرار گرفت.کتابها شامل 40 درصد تخفیف که با ارائه کارت ملی

بن کتاب دریافت میکردند