نمایشگاه سوغات و هدایا و ملزومات خانواده

20 الی 25 آبان 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند

 

 نمایشگاه سوغات و هدایا و ملزومات خانواده در تاریخ 20 الی 25 آبان ماه

در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار شد

این نمایشگاه در قالب یک سالن در فضایی به مساحت 600 متر مربع با حضور شرکت کنندگانی

از تهران کرمان، خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان و یزد برگزار و از ساعت 16 الی 21پذیرای

بازدیدکنندگان محترم بوده است این نمایشگاه در ساعت21 روز پنجشنبه

مورخ25 ایانماه به کارخود پایان داد