نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای

24 الی 28 فروردین ماه 97

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند

دهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزار شد

این نمایشگاه در تاریخ 24 فروردین با حضور 27 شرکت کننده از استانهای خراسان رضوی و جنوبی

و سازمان فضای سبز پارکها افتتاح گردیددر این نمایشگاه انواع گل های آپارتمانی و تزئینی

انواع درختچه و نهال ،انواع گلدان، کود و سم و بذر به معرض دید بازدید کنندگان محترم قرار گرفت

نمایشگاه گل و گیاه 97 با استقبال بی نظیر مردم روبرو شد.نمایشگاه گل و گیاه

در روز 28فروردین ساعت 10 شب به کار خودپایان داد.