هجدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر

10 الی 14 اردیبهشت 97

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند

هجدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر در تاریخ 14 الی 18 فروردین ماه

در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار شد این نمایشگاه در قالب 3 سالن

با حضور تولیدکنندگان مبلمان، سرویس خواب، سرویس ناهارخوری و ........ از استانهای

تهران، خراسان رضوی و جنوبی محصولات خودرا به نمایش گذاشتند که مثل همیشه

با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شد این نمایشگاه به مدت 5 روز

از ساعت 17 الی 22 پذیرای بازدیدکنندگان محترم بوده است

نمایشگاه مبلمان با تخفیف 20 تا 25 درصدی محصولات خودراعرضه نموده

و مانند گذشته رضایت مردم رابه همراه داشت.