هفدهمین نمایشگاه ساختمان و راهسازی ، همزمان با نمایشگاه خانه مدرن 97

11 الی 15 تیر

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

هفدهمین نمایشگاه ساختمان و راهسازی همزمان با نمایشگاه خانه مدرن  توسط شرکت نمایشگاه راه رشد آسیا

  درروز دوشنبه 11 تیرماه ساعت 17 برگزار شد.

این نمایشگاه در قالب یک سالن در فضایی به مساحت 700 متر مربع با حضور 35 شرکت از استانهای تهران

خراسان رضوی، جنوبی، اصفهان و مرکزی به مدت 5 روز از ساعت 17 الی22 پذیرای بازدیدکنندگان

محترم بود که در روز جمعه ساعت 22 به کار خود پایان داد.