نمایشگاه کودک و نوجوان، سیسمونی، وسایل آموزشی و کمک آموزشی

5 الی 9 شهریور ماه 97

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند

نمایشگاه تخصصی مادر، کودک، و نوجوان، وسایل آموزشی و کمک آموزشی

5 الی 9 شهریور ماه97

در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار شد. این نمایشگاه در قالب دو سالن در فضایی

به مساحت 1200 متر مربع با حضور سازمانهای بهزیستی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و ...

همچنین شرکت هایی از استانهای فارس، خراسان رضوی ، تهران و خراسان جنوبی برنامه های کاری

و محصولات خود را به نمایش گذاشتند این نمایشگاه به مدت 5 روز از ساعت 17 الی22 پذیرای بازدیدکنندگان

محترم بوده و در ساعت 22 روز جمعه 9 شهریور به کار خود پایان داد.