نمایشگاه گل یاس با محوریت حجاب و عفاف، تن پوش ها و مدلباس در تاریخ 21 الی 26 تیر ماه در محل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان از سوی دفتر اموربانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی توسط شرکت پردیس چیلان بارثاوا د برگزار شد.نمایشگاه صنعت ساختمان وسیستمهای سرمایشی وگرمایشی در تاریخ 4 الی 8 مرداد توسط شرکت پارس آریا ویداد نوین در محل شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند برگزار شد.سومین نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در 17 خرداد ماه برگزار شد.شانزدهمین نمایشگاه مبلمان ولوستر در تاریخ 20 الی 24 اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه بین المللی برگزارمیشود.نمایشگاه هفته مشاغل در تاریخ 95/2/6 در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزار شد.