نمایشگاه سوغات و هدایا، صنایع دستی، کالای ایرانی، کارگاه های آموزشی بسیج سازندگی در 3 آبان درمحل نمایشگاه بین المللی استان در قالب 2  سالندرفضایی به مساحت 1320 متر مربع با حضوربیش 70 شرکت کننده افتتاح میشود.هشتمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، مخابرات، تجارت و بانکداری الکترونیک، اینترنت وماشینهای اداری

10 الی14 آبان ماه 95

برگزارکننده : شرکت پارس آریا رویداد نویندومین نمایشگاه توانمندیهای معدن، صنعت و صنایع معدنی استان در بیرجند برگزار شد.نمایشگاه فروش پاییزه از 21 الی 27 شهریور ماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند توسط اتاق اصناف بیرجند برگزار شد.دومین نمایشگاه توانمندیهای تعاون استان برگزارکننده :اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان