نمایشگاه فروش بهاره

زمان: 10 الی 16 اسفند96

اتاق اصناف بیرجند

مکان شرکت نمایشگاه بین المللی استاندوازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی و سیستمهای صوتی و تصویری 96

زمان: 4 الی 8 اسفندماه 96

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجندنوزدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر

13 الی 17 اذر ماه 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجندنمایشگاه شب چله ایرانی

26 آذر الی 1 دی ماه 96

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجندنهمین نمایشگاه کامپیوتر و موبایل ، سیستمهای دیجیتال، ماشینهای اداری

6 الی 10آذرماه 96

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند