نمایشگاه گل وگیاه ، ادوات باغبانی، تجهیزات گلخانه ای، بذر و کود

4 الی 26 اردیبهشت ماه 98

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی- بیرجند

نمایشگاه گل و گیاه در تاریخ 4 اردیبهشت ماه در محل سایت دائمی نمایشگاه بین المللی بیرجند

واقع در انتهای بلوار شهیدآوینی بلوار دانشگاه ابتدای جاده علی آباد لوله شرکت نمایشگاه بین المللی

بیرحند برگزار میشود. این نمایشگاه به مدت 5 روز از ساعت 17 الی 22 پذیرای بازدید کنندگان محترم خواهد

تلفن تماس 32454062-32454061-056