نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی 

 

16 الی 19 مهرماه 98

 

سایت دائمی نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی-بیرجند

 

تلفن رزرو غرفه 09113943451 - 09121401233