نمایشگاه و جشنواره شب چله ایرانی

زمان : 26 آذر لغایت 1 دی ماه

مکان: سایت نمایشگاه بین المللی بیرجند

هماهنگی و رزرو و کسب اطلاع :

09128497903- 32439610-32439660-32439680