پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی عصر روز چهارشنبه 27 آذر 98 با حضور معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه

منابع استانداری خراسان جنوبی  و مسئولین دانشگاه و مقامات محلی و استانی  در محل نمایشگاههای بین المللی بیرجند افتتاح

گردید. استاندار خراسان جنوبی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی و معاون توسعه مدیریت و منابع استانی با حضور در نمایشگاه

از غرفه ها بازدیدکردند . رئیس دانشگاه علمی کاربردی خراسان جنوبی اهداف برپایی نمایشگاه را معرفی توانمندیها و  نوآورانه مراکز

علمی کاربردی استان ،  کارآفرینی و مولدان کسب و کار ، معرفی مشاغل و رشته های قابل احراز دانشگاه اعلام کرد. این نمایشگاه

 با حضور 14 مرکز علمی کاربردی استان و 31  کارآفرین منتخب در قالب  56 غرفه از تاریخ  26 آذر لغایت 1 دی ماه در محل نمایشگاه   

 بین المللی بیرجند از ساعت 16 الی 21 پذیرای کلیه علاقمندان خواهد بود.