نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی

زمان : 24 لغایت 29 بهمن 1398

مکان : محل نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی

هماهنگی و رزرو: 09153068256