نهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و ادات باغبانی، تجهیزات گلخانه ای

25 الی 30 فروردین 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند

نهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه ای

با همکاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند

در روز جمعه  25 فروردین با حضور بیش از 20 شرکت تولیدی و گلخانه ای از

استانهای خراسان رضوی و جنوبی در فضایی به مساحت 800 متر مربع افتتاح گردید

در این نمایشگاه شرکت کنندگان محصولات خود را با اهداف آشنایی مردم با

انواع گلهادرختچه هاو نهالها، طریقه نگهداری و پرورش و تولیدآنها و همچنین

طریقه استفاده درست از کودها به مدت 5 روز از ساعت 17 الی 22

پذیرای بازدیدکنندگان محترم میباشد.