نمایشگاه علوم قرانی

17 الی 22 مردادماه 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند

نمایشگاه علوم قرانی در تاریخ 17 خرداد ماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند

این نمایشگاه توسط سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با شعار قران اخلاق و زندگی به مدت 8 روز

میزبان بازدید کنندگان محترم بوده که در این نمایشگاه علاوه بر بخشهای نشر مکتوب و نرافزار

شامل بخشهای جانبی از قبیل هنرهای تجسمی، نمایشی، نهادها و موسسات اموزش

پژوهش و حجاب ، کودک و نوجوان، مشاوره و گفتگوهای قرانی وهمچنین آموزش نابینایان نیز بوده است

محصولات نمایشگاه قران از  40 درصد تخفیف نیز برخوردار بوده اند

نمایشگاه علوم قرانی در ساعت 22 روز دوشنیه 22 خرداد ماه به کار خود پایان داد