نهمین نمایشگاه کامپیوتر و موبایل ، سیستمهای دیجیتال، ماشینهای اداری

6 الی 10آذرماه 96

شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند

نهمین نمایشگاه کامپیوتر، موبایل، ماشینهای اداری و سیستمهای دیچیتال

در تاریخ 6 الی 10اذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار شد

این نمایشگاه در قالب یک سالن در فضایی به مساحت 600 متر مربع

با حضور همراه اول، ایرانسل و شرکتهای نرم افزاری و ماشینهای اداری

اینترنت و ...........برگزار گردید. این نمایشگاه بهمدت 5 روز از ساعت16 الی 21

پذیرای بازدیدکنندگان محترم بوده است.