نوزدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر

13 الی 17 اذر ماه 96

شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند

هفدهمین نمایشگاه مبلمان و لوستر در تاریخ 13 الی 17 آذرماه سالجاری در محل نمایشگاه بین المللی استان

توسط شرکت نو آوران مهر پژواک ایرانیان برگزار شد

این نماییشگاه در فضایی به مساحت 1700 متر مربع در قالب 2 سالن با حضور تولید کنندگان مبلمان

از استانهای تهران، خراسان رضوی و جنوبی از 13 آذر ماه ساعت 16 الی 22به مدت 5 روز پذیرای

بازدیدکنندگان محترم بود. نمایشگاه مبلمان یکی از پر طرفدارترین نمایشگاهها بوده و امسال نیز مانند

گذشته با استقبال خوبی روبرو بود.

این نمایشگاه در روز 27 اذر ماه ساعت 22 به کار خود پایان داد.