دوازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی و سیستمهای صوتی و تصویری 96

زمان: 4 الی 8 اسفندماه 96

مکان: شرکت نمایشگاه بین المللی بیرجند

دوازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی و سیستمهای صوتی و تصویری در 4 اسفند 96

در محل نمایشگاه بین المللی استان با حضور 58 شرکت و حضور و معرفی 49 برند

برتر از استانهای تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان

آذربابجان غربی، یزد و استان خراسان شمالی افتتاح گردید.

در این نمایشگاه تولیدکنندگان و نمایندگان لوازم خانگی به مدت 5

روز محصولات خود ازساعت 16 الی 21.30را به نمایش گذاشتند

نمایشگاه لوازم خانگی در 8 اسفندماه در حالی که با استقبال بی نظیر

مردم روبرو شده بود به کار خود پایان داد.