ادبیات بومی لرستان و قابلیت پویایی شعر

بروجرد – ایرنا – بنا بر گفته کارشناسان و فعالان حوزه ادب، شعر و هنر ادبیات بومی لرستان سیر موفقی را پشت سر گذاشته و این ادبیات از چنان غنایی برخوردار است که با قراردادن آن در مسیر پویایی و خروج از انفعال حاکم بر آن می‌توان بسیاری از زیرساخت‌های فرهنگی محلی و بومی را زنده نگه داشت.

دیدگاهتان را بنویسید