بافت تاریخی لرستان، موزه فرهنگ و پیشینه دیاری کهن

خرم آباد – ایرنا – سرزمین کهن لرستان از هزاره های گذشته محل پیدایش تاریخ و تمدنی غنی بوده به نحوی که سبک زندگی و مراودات مردمان این دیار در بافت های تاریخی، به عنوان موزه هایی گرانبها قابل تامل و مطالعه است.

دیدگاهتان را بنویسید