گردشگری کشاورزی، ظرفیت نهان جاذبه های لرستان

خرم‌آباد – ایرنا – جاذبه های طبیعی فراوان، شرایط آب هوایی و بهره مندی از مواهب جغرافیایی بی نظیر، ظرفیت های قابل توجهی هستند که قابلیت گردشگری کشاورزی را در لرستان ایجاد کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید