دسته‌بندی نشده

این مرد پس از اجرای حکم اعدام در حال انتقال به سردخانه دوباره زنده شد | از لحظه اعدام هیچ چیزی یادم نمی‌آید | نمی‌خواستم اعدام شوم اما…

خبر زنده شدن یک زندانی محکوم به اعدام به نام علیرضا. م، آن هم پس از اجرای حکم تبدیل به سوژه‌ی داغ رسانه‌ها شد. خیلی‌ها …