دسته‌بندی نشده

نکات کلیدی که درباره پرداخت نفقه مرد به همسرش باید بدانید | مردان بدانند: نفقه فقط پول نیست | زنان بدانند: اگر این کار را بکنید نفقه نمی‌گیرید!

به موجب قانون و شرع وقتی زن و مردی با یکدیگر ازدواج می‌کنند، آقا باید به خانم نفقه بپردازد، اما این نفقه لزوماً پول نقد …